Klantcases

Royal IHC

Royal IHC

Drie Business Units samenvoegen tot één

Royal IHC is een one-stop shop voor schepen, equipment en diensten voor gespecialiseerde maritieme dienstverleners in de bagger, mining en offshore-industrie. Zij opereren vanuit verschillende productielocaties en kantoren over de gehele wereld om hun lokale aanwezigheid en ondersteuning op elk continent zeker te stellen. Binnen Royal IHC leverden destijds drie verschillende businessunits separaat hun producten en diensten aan de klant. IHC Handling Systems leverde de handling equipment, IHC Hydrohammer het heimateriaal en IHC Sea Steel de stalen frames voor op de zeebodem en dat veelal aan dezelfde klanten in de offshore Olie & Gas en Offshore Wind. Hieruit kwam in 2014 de wens om deze drie Business Units samen te voegen en hun processen beter op elkaar af te stemmen, waardoor zij hun marktpositie konden versterken door als één organisatie naar buiten te treden. 

Uitdaging
Oplossing
Resultaat

De drie businessunits zaten echter op drie verschillende locaties en hadden hun processen totaal verschillend ingericht. Hydrohammer in Kinderdijk was namelijk product gedreven en voorraad gestuurd, Handling Systems in Delfgauw was project gedreven en order gestuurd terwijl Sea Steel in de UK Productie gedreven en voorraad gestuurd was. Ook waren er de nodige cultuurverschillen, sprak men letterlijk en figuurlijk niet dezelfde taal en hadden zij allen een ander ERP-systeem.

De uitdaging was om dit alles in zeer korte tijd samen te voegen naar:

 • Eén proces;
 • Eén ERP-systeem;
 • Eén organisatie;
 • Eén locatie (2016). 

Dit geheel is als een programma opgetuigd met een Stuurgroep en ervaren Programma Manager waarbij verschillende Projectteams parallel aangestuurd werden. Wij waren hierbij verantwoordelijk om de basis te leggen van een uniform proces voor de gehele organisatie.
Twee van de drie businessunits waren al klant van de RASCI methode© en hadden hun processen al uitgewerkt zodat er een basis beschikbaar was.

Hiervoor hebben wij onze gefaseerde aanpak ingezet om een nieuw businessmodel op te zetten en de processen te herijken en aan te passen voor de nieuw op te zetten organisatie.

 • Projectorganisatie opgetuigd met stuurgroep en projectteams (Volledig Traject);
 • Gewenste businessmodel in kaart gebracht;
 • Processen, proceseigenaren en betrokkenen in kaart gebracht;
 • Projectplan opgesteld om alle processen in werkgroepen planmatig uit te werken;
 • Training alle betrokkenen in de RASCI-methode© (Incompany Training);
 • Uitwerking van de deelprocessen met de functionele eisen voor het nieuwe ERP systeem;
 • Uitwerking van de functiebeschrijvingen voor de nieuwe organisatie;
 • Vaststellen verbeterpunten en haalbaarheid met Proceseigenaren en in de Stuurgroep.

Het resultaat was dat binnen één jaar (!) een geheel uniform werkproces is ingericht met alle betrokkenen wat als basis heeft gediend voor een totaal nieuw ERP Systeem (Isah).
Hierbij is een project gedreven en order gestuurde opzet gekozen die het beste bleek te passen voor de nieuwe situatie:

 • Transitie gemaakt van taakgericht naar procesgericht werken;
 • Eén uniform werkproces gedragen door alle betrokkenen;
 • Heldere verantwoordelijkheden gekoppeld aan flexibele rollen;
 • Eén propositie gericht naar de markt;
 • Logica van vakmensen was leading;
 • Eén ERP-tool voor alle processen.

 

Inmiddels zijn de drie organisaties ook gefaseerd samengevoegd tot één nieuwe organisatie. En in januari 2017 is de nieuwe locatie waar deze samenwerken geopend in Sliedrecht.

 

 

Wilt u de RASCI-methode© toepassen in uw organisatie?

Wilt u ook uw resultaat maximaliseren? Neem dan contact op voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

Contact

We hebben dankzij RASCI-methode© de integratie van 3 verschillende bedrijven naar één uniform proces in behoorlijk korte tijd voor elkaar gekregen. Waarbij we nu ook één gezicht naar de klant hebben. We zijn met z'n allen dan ook erg trots op de transitie die we gemaakt hebben.

Barry Boertje Manager Projects Royal IHC