RASCI-methodeTM

Wat is RASCI?

RASCI is een hulpmiddel om verantwoordelijkheden en bevoegdheden in een organisatie op een zeer eenvoudige manier in kaart te brengen. RASCI is gebaseerd op een techniek, die 'responsibility charting' heet, en komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten. Met RASCI is het mogelijk exact aan te geven wat de rolverdeling is tussen personen, die samen een bijdrage in een proces moeten leveren. 

 

Wat betekent RASCI?

RASCI is een acroniem, waarbij de letters staan voor de verschillende rollen: Responsible, Accountable, Supporting, Consulted en Informed.

 

Uitleg RASCI-rollen

 

Functionarissen die in een proces een bepaalde rol vervullen, kunnen die rol in deze termen toegekend krijgen: ze vervullen dus één of meer van deze rollen. Deze rollen kunnen per activiteit verschillen. 

 

Bedrijfsmodel

De relaties tussen de verschillende processen wordt vervolgens in het bovenliggende ‘Bedrijfsmodel’ weergegeven. Hierin staan meestal zowel de primaire, ondersteunende als verbeterprocessen. Met het ‘Bedrijfsmodel’ hebben medewerkers een compleet overzicht van alle processen en hun onderlinge samenhang!

 

Bedrijfsmodel RASCI Methode B.V.

RASCI-methodeTM

De RASCI-methodeTM is de door ons ontwikkelde aanpak die wij hanteren om organisaties te ondersteunen bij de uitwerking en optimalisatie van processen en verantwoordelijkheden. Naast de kernachtige weergave middels het RASCI-model wordt gebruik gemaakt van Kaders, de 3-2-1 Aanpak en het 8-Stappenplan.

 

De RASCI-methode - verbinding tussen strategie en operatie

 

Kenmerkend is dat betrokkenen in de organisatie zelf, op een participatieve manier, met elkaar aan de slag gaan, terwijl zij op een professionele manier worden gefacilitieerd. Het is een proces dat stapsgewijs leidt tot een gedragen uitkomst die voldoet aan de vooraf gestelde kaders van het management.

 

"Als je het niet eenvoudig kunt uitleggen
dan begrijp je het niet goed genoeg."

 

RASCI-modelTM

Het RASCI-modelTM combineert op een hele compacte manier de beschrijving van een proces en de bij elke stap behorende verantwoordelijkheden. Per proces wordt op 1 A4 (!) weergegeven wat de doelstelling, het toepassingsgebied en alle benodigde stappen en beslissingen zijn en hieraan worden in hetzelfde overzicht de bijbehorende RASCI-rollen gekoppeld.

 

RASCI-model Optimaliseren processen