Volledig traject

Volledig aan de slag met de RASCI-methodeTM

Wat is het?

Het onder professionele begeleiding in kaart brengen en optimaliseren van uw bedrijfsprocessen. Wij doen dit samen met het management, proceseigenaren en direct betrokkenen op basis van een gefaseerde aanpak volgens de RASCI-methode.

 
Voor wie bedoeld?

Organisaties die overtuigd zijn van de kracht van de RASCI-methode en die:

 • Een noodzaak zien om processen in hun onderlinge samenhang aan te pakken;

 • Duidelijkheid willen scheppen in de gewenste werkwijze en de rol die medewerkers daarin dienen te vervullen;
 • Hierbij ontzorgd willen worden met een professionele begeleiding.

 

Wat levert het op?

Na het volgen van een volledig traject heeft uw organisatie:

 • Haar processen volledig in kaart gebracht met behulp van flowcharts;
 • Verantwoordelijkheden overal verhelderd middels RASCI1);
 • Procesverbeteringen vastgesteld en eigenaarschap georganiseerd;
 • Een solide en overdraagbare basis gelegd voor verder groei en ontwikkeling;
 • De vaardigheid in huis om de RASCI-methode zelfstandig toe te passen.

Veel organisaties gebruiken de resultaten om helderheid te krijgen in de gebruikte software­applicaties en ERP-systemen, deze te verbeteren of zelfs compleet nieuwe geautomatiseerde workflows in te voeren.

 

Wat komt er aan bod?

Een volledig traject doorloopt onderstaande 3 fasen:

 

Fase 1:

 • Afstemmen aanleiding, toepassingsgebied en verwachtingen;
 • In kaart brengen van uw processen en onderlinge samenhang (Procesmodel);
 • Opstellen projectplan met uit te werken processen, rolverdeling en tijdsplanning.

Fase 2:

 • Trainen betrokkenen in de RASCI-methode (1 dagdeel per groep);
 • Uitwerken bedrijfsprocessen in werkgroepen (Volgens de 3-2-1 Methode).
 • Plannen en doorvoeren verbeterpunten per proces.

Fase 3:

 • Monitoren en toetsen processen;
 • Projectevaluatie (tussentijds en afrondend).

 

Hoe lang duurt het?

Een volledig traject duurt meestal zo'n 6 tot 12 maanden maar kan per organisatie nog flink verschillen. Na Fase 1 is er helderheid over de totale omvang en kan een goede inschatting gemaakt worden van de totale doorlooptijd en de investeringen voor Fase 2. U beslist per fase hoe verder te gaan en blijft hierdoor altijd in controle over het betreffende budget.

 

Wat kost het?

Wij komen graag langs om de mogelijkheden en wensen met u te bespreken. Op basis van uw specifieke situatie werken wij een voorstel uit op basis waarvan u kunt beslissen voor de eerste fase. Neem hiervoor contact met ons op via info@rascimethode.nl of bel naar +31(0)73-522 11 00. 

 

1) RASCI is een acroniem om verantwoordelijkheden kernachtig weer te geven en staat voor de verschillende rollen, namelijk: Responsible, Accountable, Support, Consult en Inform.

Mail

Ik heb onlangs met Arno samengewerkt om de processen vanuit de RASCI methode in te richten. Ik heb dit als zeer prettig ervaren. Woorden zijn daarbij kundig, vasthoudend, gedisciplineerd en gedreven.

Neem contact met ons op

Wilt u de RASCI-methode onder professionele begeleiding in uw organisatie toepassen?