Klantcases

European Bulk Services (EBS)

European Bulk Services (EBS)

Samen Slimme Dingen Doen

Hoe EBS haar KAM-handboek verving door een compleet nieuwe managementsysteem.

 

Het Rotterdamse op- en overslagbedrijf European Bulk Services (EBS) was al gecertificeerd volgens ISO 9001, SKAL, Non GMO, VCA* en GMP Plus en had dit verhalend beschreven in een KAM-Handboek. Dit leefde echter onvoldoende in de organisatie en sloot ook niet goed aan bij de praktijk. De onderlinge samenhang van de processen en de verantwoordelijkheden waren te summier beschreven en het was niet duidelijk wat precies van medewerkers werd verwacht. De organisatie wilde de (primaire) processen reviewen met de mensen die daarbij betrokken zijn en zorgen dat deze meer gaan leven. Men zocht daarbij professionele ondersteuning om dit in slechts zes maanden af te kunnen ronden. 

Uitdaging
Oplossing
Resultaat

Op basis van de ervaring bij de RASCI-methode© en de opzet van het bestaande KAM-Handboek, is een overzicht gemaakt van een compleet nieuw Managementsysteem voor EBS. Dit Managementsysteem bestond oorspronkelijk uit een 31-tal processen, onderverdeeld in Management-, Ondersteunende-, Primaire- en Verbeterprocessen. 

Om de belasting op de organisatie behapbaar te houden hebben wij drie verschillende werkvormen benoemt. Hiermee konden wij EBS maximaal ondersteunen, zonder de mensen onnodig te belasten.

Samen met het projectteam en het management van EBS is de RASCI-methode gestart met het beschrijven van het Businessmodel. Hieruit zijn de eerste processen geselecteerd om uit te werken op basis van door het management van EBS gestelde prioriteiten. Vervolgens is vastgesteld welke proceseigenaren en betrokkenen hierin een rol spelen. Zij zijn samen met het projectteam getraind in de RASCI-methode©:

  • Procesmodel in kaart gebracht;
  • Training projectteam en betrokkenen in de RASCI-methode© (Incompany Training);
  • Eerste processen met verantwoordelijkheden uitgewerkt (Volledig Traject);
  • Inzet Procesmanager (PM) om processen te ontsluiten (INBISCO Software);
  • Inzet IRIS om alle werkgroepen en maatregelen te beheersen (INBISCO Software).

Het complete managementsysteem van EBS bestaat nu uit slechts 26-processen, die voor alle betrokkenen digitaal beschikbaar zijn. Dit is gelukt doordat de RASCI-methode een uniforme beschrijving hebben gehanteerd voor de belangrijkste primaire en ondersteunende processen en de detaillering heeft gezocht in werkinstructies en eenpuntslessn (EPL's).

Het nieuwe systeem is voorgedragen voor hercertificering en heeft deze audit succesvol doorstaan, zonder ook maar één nonconformity van certificeerder Bureau Veritas.

Met name door de ontstane helderheid en de samenhang tussen de verschillende organisatieonderdelen kon kort en bondig aan certificatie-eisen voldaan worden.

Wilt u de RASCI-methode© toepassen in uw organisatie?

Wilt u ook uw resultaat maximaliseren? Neem dan contact op voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

Contact

Bij ons was alles verhalend beschreven; dankzij dit project zijn onze processen geoptimaliseerd, kort en bondig en voldoen we aantoonbaar aan certificatie eisen.

Sander Boutestein HSSE Officer European Bulk Services (EBS)