Pilot project

Pragmatisch aan de slag met de RASCI-methode©

Wat is het?

Het onder professionele begeleiding toepassen van de RASCI-methode© in een specifiek deel van uw organisatie. Waarbij managers, proceseigenaren en direct betrokkenen een aantal geselecteerde processen gezamenlijk uitwerkt én verbetert met behulp van de RASCI-methode©.

 
Voor wie bedoeld?

Organisaties die de kracht van de RASCI-methode© in de praktijk willen ervaren:

 • Waar onduidelijkheid is over de werkwijze en de rol die medewerkers daarin vervullen;
 • Indien er een noodzaak is om bepaalde processen direct aan te pakken;
 • Als u collega’s wilt helpen overtuigen van de meerwaarde van onze aanpak.

 

Wat levert het op?

Deelnemers aan de pilot zijn na afloop in staat:

 • De RASCI-methode© in groepsverband toe te passen (8-stappen);
 • Processen eenvoudig in kaart te brengen met behulp van flowcharts;
 • Verantwoordelijkheden te verhelderen middels RASCI1);
 • Procesverbeteringen concreet te benoemen;
 • In te schatten of deze aanpak bij uw organisatie past.

 

Wat komt er aan bod?

De pilot is gebaseerd op de RASCI-methode©, en doorloopt de volgende stappen:

 • Afstemmen aanleiding, toepassingsgebied en verwachtingen;
 • In kaart brengen van uw processen en onderlinge samenhang (Procesmodel);
 • Vaststellen uit te werken processen, kaders en deelnemers;
 • Trainen betrokkenen in de RASCI-methode© (1 dagdeel);
 • Uitwerken bedrijfsprocessen in werkgroepen (1 á 2 dagdelen per proces).
 • Afstemmen verbeterpunten per proces;
 • Evaluatie pilot en afstemmen vervolgtraject.

 

Een typische pilot bevat een drietal processen die voor verbetering in aanmerking komen en 10 tot 12 betrokkenen. Na de pilot weet u precies wat de RASCI-methode© behelst en hoe deze in uw organisatie ontvangen wordt. Op basis hiervan kan een gefundeerde beslissing worden genomen over het gewenste vervolgtraject.

 

Hoe lang duurt het?

Een pilot heeft een doorlooptijd van zo’n 4 tot 8 weken, afhankelijk van de beschikbaarheid van de betrokkenen en het aantal geselecteerde processen.
Ter voorbereiding zijn ongeveer 4 dagdelen nodig waarvan 2 sessies met het management. Daarnaast zal er een workshop gegeven worden van 1 dagdeel per groep en zullen de werkgroepen begeleid worden (1 á 2 dagdelen per proces).

 

Wat kost het?

Wij plannen graag een afspraak in om kennis te maken en de mogelijkheden en wensen met u te bespreken. Op basis van uw specifieke situatie werken wij een voorstel voor u uit op basis waarvan u kunt beslissen over de pilot. Neem hiervoor contact met ons op via info@rascimethode.nl of bel naar +31(0)73-522 11 00. 

 

1) RASCI is een acroniem om verantwoordelijkheden kernachtig weer te geven en staat voor de verschillende rollen, namelijk: Responsible, Accountable, Support, Consult en Inform.

Mail

Wat ik sterk vind is dat er een onderliggend plan is om het traject te doorlopen. Ik merk aan Arno dat hij duidelijk een visie heeft over het traject dat wordt doorlopen om tot een succes te komen en daar ben ik tevreden over.

Neem contact met ons op

Wilt u de RASCI-methode© onder professionele begeleiding in een specifiek deel van uw organisatie toepassen?