Klanten

Waar wordt de RASCI-methodeTM al toegepast?

Er zijn verschillende organisaties in diverse branches die al geruime tijd succesvol met de RASCI-methodeTM werken.
Onderstaand een aantal klanten en uitgewerkte cases uit ons netwerk.