Klantcases

DSM Coating Resins

DSM Coating Resins

Toekomstbestendig Manufacturing Management Systeem

DSM Coating Resins heeft een manufacturing organisatie in Waalwijk die al meerdere jaren een Management Systeem (MS) heeft dat gecertificeerd is volgens ISO 9001 en ISO 14001. Het vigerende systeem sloot niet meer aan op de praktijk en was vrij uitgebreid beschreven (afdelingsgericht). De eerstvolgende hercertificering diende nog tegen de oude normen uitgevoerd te worden maar binnen een jaar wilde men aan de nieuwe normen voldoen (verplicht voor september ’18). Men zocht hierbij ondersteuning en een passende methodiek die aan de laatste normen voldoet en tevens toekomstbestendig is. De organisatie was al enthousiast over de RASCI-methode© vanwege de eenvoud en het heldere inzicht wat deze biedt in de verantwoordelijkheden.

Uitdaging
Oplossing
Resultaat

Voor de organisatie bleek het een uitdaging om te komen tot een goed procesdesign met heldere interacties tussen de processen en met name ook naar meer eigenaarschap in de lijn. Met name door de historie waren er verschillende zeer uitgebreide handboeken ontstaan en ontbrak de samenhang hierin. Dit werd nog eens bemoeilijkt door de locatie waar meerdere business- en service units gevestigd zijn en de verschillende organisatiestructuren met bijbehorende bedrijfscultuur. Om de organisatie te laten wennen aan de methode wilde men liefst klein beginnen en vervolgens uitbreiden als het succesvol was.

 

De belangrijkste uitdagingen hierin:

  • Het inzichtelijk maken van de Manufacturing processen en hun onderlinge samenhang;
  • Duidelijkheid scheppen in de werkwijze, gebruikte systemen en verantwoordelijkheden;
  • Eigenaarschap terugbrengen naar de lijn;
  • Starten bij die processen waar de behoefte aan verbetering het grootste is;
  • Voldoen aan de nieuwe ISO 9001: 2015 en ISO 14001: 2015 normen.

Samen met een uitgebreid projectteam zijn we gestart met een Pilot Project, waarbij we het procesmodel gezamenlijk hebben beschreven. Hieruit zijn de eerste processen geselecteerd om uit te werken. Vervolgens is vastgesteld welke proceseigenaren en betrokkenen hierin een rol spelen en zijn deze samen met het projectteam getraind in de RASCI-methode©:

  • Procesmodel in kaart gebracht (Pilot Project);
  • Training projectteam en betrokkenen in de RASCI-methode© (Incompany Training);
  • Eerste processen met verantwoordelijkheden uitgewerkt (Pilot Project);
  • Inzet Procesmanager (PM) om processen te ontsluiten (Cofano Software);
  • Toetsing van en aanpassen processen aan de ISO 9001: 2015 en ISO 14001:2015.

Na de succesvolle pilot hebben we het project opgeschaald naar een Volledig traject om tijdig gereed te zijn voor de hercertificering en de corporate audits in september.

Het complete managementsysteem voor Manufacturing is nu digitaal beschikbaar voor alle betrokkenen. De benodigde verbeteringen om aan de aanvullende eisen te voldoen zijn doorgevoerd. Het nieuwe systeem is voorgedragen voor hercertificering en heeft ook de corporate audit succesvol doorstaan. Het draagvlak en enthousiasme voor het nieuwe managementsysteem heeft ertoe geleidt dat dit de nieuwe standaard voor de manufacturing organisatie is geworden. Met name door de ontstane helderheid en samenhang met de overige organisatieonderdelen.

Wilt u de RASCI-methode© toepassen in uw organisatie?

Wilt u ook uw resultaat maximaliseren? Neem dan contact op voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

Contact

Wat ik sterk vind is dat er een onderliggend plan is om het traject te doorlopen. Ik merk aan Arno dat hij duidelijk een visie heeft over het traject dat wordt doorlopen om tot een succes te komen en daar ben ik tevreden over.

Bart Simmelink SHEQ Manager DSM Coating Resins