Software

Webapplicaties gebaseerd op de RASCI-methode©

Een uniek combinatie

Het beheren, beheersen en verbeteren van een organisatie zijn uitgangspunten van zowel de RASCI-methode© als INBISCO. Daar waar de specialisten van de RASCI-methode© ondersteuning verlenen bij het verbeteren van organisaties, levert INBISCO een applicatie om deze verbeteringen te beheren, te beheersen en stimuleert het continu verbeterproces van organisaties, geheel conform de filosofie van de RASCI-methode©.


"INBISCO hielp ons verbetermaatregelen inzichtelijk maken waardoor de faalkosten in 2 jaar tijd verminderden met 90%!"

 

PM - Process Manager

De Process Manager biedt op een snelle en eenvoudige manier ondersteuning bij het inzicht krijgen in werkwijzen, processen en bedrijfsvoering. De relaties tussen de processen en uit te voeren activiteiten, met bijbehorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, worden direct duidelijk door visueel aantrekkelijke stroomdiagrammen. Door de gebruiksvriendelijkheid is alle relevante procesinformatie snel toegankelijk inclusief benodigde documenten. 

 


 

IRIS - Issue Registration Information System

Het Issue Registration Information System vereenvoudigt en automatiseert het registreren van issues als incidenten, afwijkingen en verbeter- en beheersmaatregelen. Monitoring van de status van openstaande issues kan gemakkelijk plaatsvinden door de gemakkelijk in te stellen workflows. Verkrijg eenvoudig inzicht in de knel- en/of verbeterpunten door de zelf te definiëren rapportages te analyseren en houd grip op uw organisatie. Verhoog uw rendement door een doelmatige en efficiënte werkwijze zodat fouten worden geminimaliseerd en de kwaliteit verbeterd. 

‘The next generation’ Quality & Risk Management system

 

Het management systeem BLUE is opgebouwd uit de volgende modules: Process Manager, Issue Registration Information System en Risk Assessment System. Deze drie modules zijn volledig geïntegreerd en werken naadloos samen. De processen worden via flowcharts op een eenvoudige manier vastgelegd, waarbij direct de betrokken functionarissen en wat hun rol is (volgens het RASCI-model) in het proces inzichtelijk wordt gemaakt. Daarnaast is het mogelijk om risicobeoordelingen uit te voeren, beheersmaatregelen te benoemen, toe te wijzen en te monitoren of deze ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd.  
 

"INBISCO is een software tool welke een enorme bijdrage levert aan compacte en heldere procesbeschrijvingen en ondersteuning van het afhandelen van issue's voor continue verbeteren."

 

Adriaan Hertogs

Manager Operations

Infraspeed Maintenance BV

 

 

RAS - Risk Assessment System

Het Risk Assessment System maakt het mogelijk om risico’s vast te stellen en deze op een intuïtieve manier te analyseren. Tref de juiste maatregelen om uw risico’s te verminderen, dan wel te beheersen. Bij het in kaart brengen van beheersmaatregelen biedt een slimme wizard ondersteuning. Dit schept inzicht in uw risico’s, welke door de juiste maatregelen kunnen worden verminderd en de kwaliteit en veiligheid verbeterd.


 

 

KENNISMAKEN MET DE SOFTWARE?

Wil je meer informatie over de software van INBISCO?

 

Ga dan naar hun website en vraag een demonstratie aan op: INBISCO