Blog

Continu herstellen of continu verbeteren

7 november 2017 gepost door Koos Leeuwenstein Continu verbeteren Risicomanagement

Continu herstellen

Binnen iedere onderneming komen er risico’s voor omdat ondernemen immers niet gaat zonder (gecalculeerde) risico’s te nemen. De afweging van deze risico’s wordt vaak vertaald naar de financiële impact. Mocht een risico zich daadwerkelijk voordoen, dan moeten de consequenties te ‘repareren’ zijn. Dit geldt ook bij het beoordelen van de veiligheidsrisico’s; Is het levensbedreigend of loopt het niet zo’n vaart. In de meeste gevallen worden deze afwegingen wel gemaakt, maar vaak niet vastgelegd en dus niet geborgd in de processen.


Brandjes blussen

Het ‘repareren’ van de consequenties cq. gevolgen wordt vaak ad hoc opgelost; het zogenaamde ‘brandjes blussen’. Ook de bijbehorende acties worden vaak niet vastgelegd. Zie hier het probleem van veel bedrijven: Men is veel tijd kwijt met ‘herstelwerkzaamheden’, waardoor de uitvoering van de reguliere werkzaamheden onder druk komt te staan, of sterker nog, niet volgens de planning verlopen, met als gevolg het niet halen van de afgesproken leverdatum! Als men zich dit realiseert, wordt er alles aan gedaan om de gemaakte afspraak toch na te komen. Er worden meer resources ingezet en/of werktijden worden verlengd. Ook dit zijn weer extra kosten die gemaakt moeten worden waardoor marges onder druk komen te staan, wat weer een financieel risico is. Als men niet op past wordt dit een continu proces wat moeilijk te doorbreken is. Ik heb dit bij veel bedrijven meegemaakt en men beschouwde dit als normaal. Maar is dit ook zo? Natuurlijk zijn er klagende medewerkers, maar het zijn altijd dezelfde die klagen. Onbewust worden problemen gebagatelliseerd. Tot dat er een keer een ‘echt’ probleem ontstaat, bijvoorbeeld een fout wat veel geld kost of een ongeval met dodelijk afloop.


Continu verbeteren

Het is dus zaak om op enig moment de noodzaak te voelen dat het beter moet. Maar hoe doe je dit dan en waar begin je dan? In ieder geval moet er data zijn die je kan analyseren om te kunnen verbeteren. Hoe meer data, hoe beter het is om de juiste maatregelen te nemen. Een eenvoudige manier om data te verzamelen is het registreren van afwijkingen. Maar afwijkingen worden vaak niet gemeld. Ik hoor vaak ‘ Ik heb dit al meerdere keren gemeld, maar er verandert niets! Geef mijn portie maar aan Fikkie; ik doe het niet meer’. Dit is echt een gemiste kans! Medewerkers zijn gaarne bereid om afwijkingen te melden, als het daadwerkelijk ook iets voor hen oplevert. Wel moet de drempel heel laag zijn en het registreren moet heel eenvoudig kunnen, zodat zij er niet teveel tijd mee kwijt zijn.


Vooral onderwerpen als risk based thinking, risk awareness en het beheersen van risico’s verdienen meer aandacht binnen organisaties. Daarom organiseren wij op woensdag 22 november een demonstratiemiddag waarop u kunt ontdekken hoe u het best uw risico’s kunt beheersen. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Schrijf u dan nu in: http://bit.ly/2mSFQw2

Mail

Plaats een reactie

Er is 1 reactie

13 november 2017 gepost door Arno

Leuk artikel Koos, heel actueel en de titel spreekt ook erg aan.