Blog

Draait niet alles om gezond verstand?

12 juni 2017 gepost door Arno Schilders KIB Rijnland ISO 9001:2015 Horizontaal organiseren

Procesmanagement en de nieuwe ISO 9001:2015 

 

Risicomanagement, contextanalyse, stakeholders, procesmanagement, gedocumenteerde informatie. Maar wat betekent dit nu eigenlijk allemaal? Begrijpt iedereen dit wel? Kunnen we allerlei ingewikkelde vraagstukken niet vereenvoudigen? Ik denk van wel. Procesmanagement is niets anders dan heldere uitgangspunten stellen, het met betrokkenen bepalen van de gewenste werkwijze, het uitvoeren van de vastgestelde verbeterpunten en de controle hierop. Lekker eenvoudig en gewoon gezond verstand! Het hoeft echt niet moeilijker te zijn... 

 

Door Arno Schilders

 

Probeer complexe vraagstukken weer een- voudig te maken. Er wordt niet voor niets gezegd: ‘Als je het niet eenvoudig kunt uitleggen, dan begrijp je het niet goed ge- noeg’. Zet daarbij Rijnlandse principes als Vakmanschap, Vertrouwen en Verbinding weer centraal (de 3 V’s). Vooral het lees meer

 

Wij zijn trots op ons tweede artikel in het vakblad Kwaliteit in Bedrijf naar aanleiding van onze deelname op het jaarcongres Kwaliteit in Bedrijf op 10 oktober 2017. Klik op het artikel of de volgende link om het integrale artikel te downloaden: KiB52017_Rasci methode.

Mail

Plaats een reactie