Blog

Implementatie ISO 9001:2015 moeilijk?

25 januari 2017 gepost door Arno Schilders ISO 9001:2015

De laatste tijd komen er steeds meer aanvragen voor ondersteuning bij het aanpassen van Management Systemen bij ons binnen. Dit vanwege de eisen van de nieuwe ISO normen (ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015) en de deadline voor aanpassing van september 2018. Blijkbaar komt het nu toch wel erg dichterbij en is het toch nog niet zo eenvoudig om eraan te voldoen, ondanks de aandacht die hieraan is gegeven middels diverse congressen en trainingen. Maar hoe moeilijk is dat nu werkelijk?

 

Leuker kunnen we het niet maken, wel gemakkelijker!

 

Uiteraard wil ik de aanpassingen niet bagatelliseren maar eigenlijk zou het makkelijker moeten worden, toch? De eisen voor het onderhouden en bijhouden van gedocumenteerde informatie zijn immers gereduceerd. Of in gewoon Nederlands: de voorheen verplichte procedures zijn niet meer verplicht en ook de eisen ten aanzien van de aantoonbaarheid zijn verzacht. Je mag daar zelf keuzes in maken, gebaseerd op het inschatten van kansen en bedreigingen, dat dan weer wel. Vergeet vooral ook niet de kansen te benoemen, anders schieten we met z’n allen weer in de stress van bedreigingen.

 

De gouden driehoek: Risicomanagement – Procesmanagement – Verbetermanagement.

 

Vanuit de RASCI-methode© hebben we een duidelijke visie hoe we invulling geven aan de gouden driehoek van: Risicomanagement – Procesmanagement – Verbetermanagement. Gedreven vanuit de strategische keuzes van de organisatie verbinden we deze drie kernprocessen en voldoen daarmee aan de aanvullende eisen. Afhankelijk van hoever je daar als organisatie tot nu toe mee bezig bent geweest kan de impact voor uw organisatie zelfs erg meevallen. Een slimme opzet van de context van de organisatie en het juist inpassen ervan in de periodiek beoordeling door het management maakt het plaatje compleet en ook inzichtelijk voor de externe auditor.

 

Nieuwsgierig hoe wij dit met uw mensen vorm kunnen geven?

 

Neem dan direct contact met ons op via arno@rascimethode.nl.

Mail

Plaats een reactie