Blog

EBS - Samen Slimme Dingen Doen

31 januari 2020 gepost door Arno Schilders Klantcase KIB

Hoe EBS haar KAM-handboek verving door een compleet nieuw managementsysteem.

 

Het Rotterdamse op- en overslagbedrijf European Bulk Services (EBS) was al gecertificeerd volgens onder andere ISO 9001, SKAL, Non GMO, VCA* en GMP Plus en had dit verhalend beschreven in een KAM- handboek. Dit leefde echter onvoldoende binnen de organisatie en sloot ook niet goed aan bij de praktijk. De onderlinge samenhang van de processen en de verantwoordelijkheden waren te summier beschreven en het was niet duidelijk wat precies van medewerkers werd verwacht. De organisatie wilde de (primaire) processen reviewen met de mensen die daarbij betrokken zijn en zorgen dat deze meer gaan leven. Men zocht daarbij professionele ondersteuning om dit in slechts zes maanden tij d af te kunnen ronden.

 

De uitdaging

Op basis van de ervaring bij de RASCI-methode© en de opzet van het bestaande KAM-Handboek, is een overzicht gemaakt van een compleet nieuw managementsysteem voor EBS. Dit managementsysteem bestond oorspronkelijk uit een 31-tal processen, onderverdeeld in Management-, Ondersteunende-, Primaire- en Verbeterprocessen.

 

Lees verder.

Mail

Plaats een reactie